Wealth Protection

Profil společnosti

Wealth-protection = Ochrana Vašeho bohatství

Už jste se někdy zamysleli nad tím, kolik času každý den, měsíc, rok strávíte vyděláváním peněz, abyste zabezpečili sebe a své blízké a splnili jste si své důležité cíle? A proti tomu, kolik strávíte času přemýšlením o tom, jak toto bohatství zabezpečit nebo ochránit?

Wealth-protection, tedy ochrana bohatství, je právě tou cestou, jak na tyto zásadní opatření nezapomenout a včas odhalit, co již děláte dobře, kde naopak o své bohatství přicházíte a co by se v tom dalo zlepšit.

Náš profil

Patříme mezi dlouhodobé poskytovatele poradenských služeb v oblasti wealth-protection. Našim zákazníkům poskytujeme diskrétní služby, zejména poradenství v oblasti budování majetku, jeho ochraně a ochraně vašich příjmů.

K dispozici máme dlouholeté zkušenosti z oblasti bankovnictví, pojišťovnictví, firemního poradenství ad. Našim cílem je po vzoru zahraničí nastavovat a zavádět v Česku vysoké standardy kvalifikace, etického chování pro správu a poradenství našim klientům.

Proč s námi

Zkušenosti - Náš tým má dlouholeté zkušenosti ve finančních i poradenských službách. V každé naší kvalifikaci se snažíme získat ty nejvyšší nezávislé certifikace kvality.

Důvěryhodnost - Ochrana Vašich dat a soukromí je pro nás prioritou. Vaši ochranu neustále monitorujeme a testujeme. Uvědomujeme si, že vzájemná důvěra je základním kamenem naší dlouholeté spolupráce.

Preciznost - Při tvorbě strategie, realizaci poradenského programu i jeho následné správě spolupracujeme s bankami i renomovanými společnostmi.

Náš tým

Mgr. Zdeněk Čech, EFA

Bc. Marcela Čechová

Lukáš Salus

Bc. Kateřina Salusová

Svěřenská správa

Svěřenský fond je soubor majetku. Nenechme se zmást pojmem „fond", nejde totiž o právnickou osobu. Je to „pouze" majetek, který jeho vlastník vyčlení a předá do správy svěřenskému správci. Svojí podstatou se svěřenský fond blíží nadaci, ale hlavní rozdíl je v tom, že nadace je právnickou osobou. Liší se též tím, že existence svěřenského fondu je omezena v čase, není svázán tolika omezeními a zásadní je též absence veřejnoprávního dohledu (neexistuje žádný veřejný rejstřík svěřenských fondů, nikam se nezapisují). Svěřenský fond se spravuje statutem, který vydává zakladatel. Statut musí mít formu notářského zápisu. Je to základní dokument, který řeší ty nejdůležitější otázky – jaké je označení fondu, jaký majetek má při svém vzniku, jaký je účel fondu, nebo komu má být z fondu plněno – kdo bude beneficientem.

K čemu slouží?

Určitě každého napadne, k čemu takový svěřenský fond může sloužit? Je věcí zakladatele, k jakému účelu jej vytvoří. Může jít o účel veřejně prospěšný – na podporu univerzity, divadla, dětského domova, výzkumného centra, zvířecího útulku, veřejné knihovny, …účel však může být i ryze soukromý – třeba k podpoře studia potomků na vysoké škole nebo jako nástroj k zajištění řízeného nástupnictví zakladatele firmy. Svěřenské fondy lze využít též jako nástroj k ochraně a dlouhodobé správě rodinného či firemního majetku, k zachování důvěrnosti informací o majetku či bezpečnému a stabilnímu strukturování budoucího předávání majetku v rodině a zabránění rozmělnění rodinného jmění.

Zjistit více.

Obchodní místa