Wealth Protection

Finanční gramotnost pro podnikatele

V květnu a červnu roku 2017 jsme realizovali úspěšný seminář pro významný klub majitelek firem „Ocenění českých podnikatelek”.

Zde se majitelé různých českých firem dozvěděli o základních principech budování vlastní finanční nezávislosti a vnitřních motivací pro své zaměstnance.

Řada účastníků pak začala využívat naše poradenské služby a postupně přenáší jednotlivé proncipy i ke svým klíčovým zaměstnancům.