Wealth Protection

Úvod do finanční gramotnosti

V roce 2015 jsme realizovali zajímavý seminář pro studenty VOŠ Chotěboř.

Celý seminář byl pak vyústěním celého vzdělávacího plánu v oblasti finančního vzdělávání středoškoláků.