Wealth Protection

Kraje pro bezpečný internet

Ve spolupráci s Asociací krajů ČR jsme realizovali sérii seminářů pro studenty čtvrtých ročníků středních škol a jejich pedagogy na téma bezpečného chování na internetu ve spojitostiu s finančními produkty. V rámci tohoto projektu - Kraje pro bezpečný internet, se zúčastnily tisíce studentů a stovky učitelů ze všech krajů České republiky.

Řada tehdejších studentů jsou nyní našimi klienty a my jsme upřímně rádi, že naše práce má opravdový smysl.